ЖИТЛОВОГО ДЕВЕЛОПМЕНТУ УКРАЇНИ
ЖИТЛОВОГО ДЕВЕЛОПМЕНТУ
МАРКЕТМЕЙКЕРІВ
СПІЛЬНОТА
Політика щодо обробки персональних даних
Політика щодо обробки персональних даних
1. Користувач зобов'язаний надати при реєстрації (створенні облікового запису) точну, актуальну і повну інформацію про себе, яка може бути запрошена реєстраційними формами Сайту, в тому числі, але не обмежуючись: Прізвище, ім'я, по батькові, номери телефонів, адресу електронної пошти, місце роботи та посаду, справжній вік або дату народження, стать та іншу особисту інформацію (далі — "Персональні дані").

2. Користувач розуміє, приймає та надає згоду, що Персональні дані будуть оброблятися Адміністратором (його співробітниками, а також постачальниками та підрядниками, залученими Адміністратором) виключно в зв'язку з наданням доступу до Сайту, його використанням Користувачем і забезпеченням належної роботи Сайту, інформаційним забезпеченням Користувача, в тому числі для ведення обліку, внутрішньої статистики, а також для інформування про нові послуги, функції і можливості Сайту, проведення опитувань про будь-які аспекти роботи Сайту, Адміністратором як безпосередньо, так і з залученням третіх осіб. Користувач надає свою згоду на використання Адміністратором файлів cookies - технології, за якою через мережу Інтернет передаються ідентифікаційні текстові файли, які дозволяють зберігати індивідуальну інформацію про Користувача та ідентифікувати його при подальшому використанні Сайту.

3. Обробкою Персональних даних є будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

4. Термін обробки Персональних даних обмежується терміном, що дорівнює строку користування Сайтом і 3 роками після закінчення останнього факту доступу Користувача до Сайту, якщо законодавством не встановлений інший, більш тривалий термін.

5. Адміністратор зобов'язується не розміщувати на Сайті та не розкривати будь-яким іншим чином інформацію про Користувача третім особам без згоди Користувача, за винятком розкриття інформації на вимогу суду та/або правоохоронних органів згідно чинному законодавству.

6. Користувач зобов'язаний періодично оновлювати Персональні дані, які він надав під час реєстрації, щоб забезпечити точність, актуальність і повноту таких даних.

7. Користувач зобов'язаний вживати належних заходів для забезпечення збереження облікового запису Користувача, включаючи номер телефону та пароль. Користувач несе повну відповідальність за будь-які дії, вчинені на Сайті з використанням його облікового запису, а також за будь-які наслідки, які могло спричинити або спричинило подібне використання.

8. У разі, якщо Користувач вважає за необхідне відкликати свою згоду на обробку його Персональних даних, Користувачу необхідно направити відповідне повідомлення Адміністратору за допомогою електронної пошти redcommunityua@gmail.com. Право, передбачене в цьому пункті, може бути обмежене відповідно до вимог чинного законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов'язок Адміністратора зберегти видалену Користувачем інформацію на термін, встановлений чинним законодавством, і передати таку інформацію, відповідно до законодавчо встановленої процедури, державному органу.